ASRock Motherboards 모델 선택

지금 바로 Crucial 업그레이드 제품을 찾아 보세요!

아래 목록에서 시스템을 검색하거나 Crucial 시스템 선택기를 사용해 보세요.

모델을 입력하거나 아래 목록에서 선택합니다

B
B150 Combo B150 Pro4/3.1 B150 Pro4/D3 B150A-X1 B150A-X1/Hyper B150M Combo-G B150M Pro4 B150M Pro4/D3 B150M Pro4/Hyper B150M Pro4S B150M Pro4S/D3 B150M Pro4V B150M4-C43 B150M-DVS R2.0 B150M-HDS B150M-HDV B150M-HDV/D3 B150M-ITX B150M-ITX/D3 B250 Pro4 B250M Pro4 B250M-HDV B250M-STX MXM B360 Pro4 B360M IB-R1 B360M Pro4 B360M Xtreme B360M-HDV B360M-ITX/ac B365 Phantom Gaming 4 B365 Pro4 B365M Phantom Gaming 4 B365M Pro4 B365M Pro4-F B365M-HDV B365M-ITX/ac B450 Pro4 B450 Pro4 R2.0 B450 Steel Legend B450M Pro4 B450M Pro4 R2.0 B450M Pro4-F B450M Steel Legend B450M/ac B450M-HDV B450M-HDV R4.0 B460 Phantom Gaming 4 B460 Pro4 B460 Steel Legend B460M Pro4 B460M Pro4/ac B460M Steel Legend B460M-ITX/ac B550 EXTREME4 B550 PG RIPTIDE B550 PG Velocita B550 Phantom Gaming 4 B550 Phantom Gaming 4/ac B550 PRO4 B550 Taichi B550 Taichi Razer Edition B550AM Gaming B550M PG RIPTIDE B550M Phantom Gaming 4 B550M Pro SE B550M PRO4 B550M Steel Legend B550M-C B550M-HDV B550M-ITX/ac B560 Pro4 B560 Steel Legend B560M Pro4 B560M Pro4/ac B560M Pro4/ac+ B560M Steel Legend B560M-HDV B560M-HDV R3.0 B560M-HDV/M.2 B560M-HDV-A B560M-HDV-A R2.0 B560M-ITX/ac B650 LiveMixer B650 PG Lightning B650 Pro RS B650E PG Riptide WiFi B650E PG-ITX WiFi B650E Steel Legend WiFi B650E Taichi B650E TAICHI LITE B650I Lightning WiFi B650M PG Lightning B650M PG Lightning WiFi B650M PG RIPTIDE B650M PG Riptide WiFi B650M PRO RS B650M PRO RS WiFi B650M-C B650M-H/M.2+ B650M-HDV/M.2 B660 PRO RS B660 Pro-C/ax B660 Steel Legend B660M PG Riptide B660M Phantom Gaming 4 B660M PRO RS B660M PRO RS/ax B660M PRO RS/D5 B660M Steel Legend B660M-HDV B660M-HDVP/D5 B660M-ITX/ac B75 Pro3 B75 Pro3-M B75 Pro3-M/MVP B75M B75M R2.0 B75M-DGS B75M-DGS R2.0 B75M-GL B75M-GL R2.0 B75M-ITX B75TM-ITX B760 Pro RS B760 Pro RS WiFi B760 Pro RS/D4 B760M PG Lightning B760M PG Lightning Wifi B760M PG Lightning/D4 B760M PG Riptide B760M PG RIPTIDE B760M PG SONIC WIFI B760M Pro RS B760M PRO RS/D4 B760M Pro RS/D4 B760M Pro RS/D4 WiFi B760M Steel Legend WiFi B760M-C B760M-C R2.0 B760M-H/M.2 B760M-HDV/M.2 B760M-HDVP B760M-ITX/D4 WiFi B85 Anniversary B85 Pro4 B85iCafe4 B85M B85M BTC B85M Pro3 B85M Pro4 B85M Pro4/ASM B85M-DGS B85M-GL B85M-HDS B85M-HDS R2.0 B85M-ITX B95M-DGS
F
Fatal1ty 970 Performance Fatal1ty 970 Performance/3.1 Fatal1ty 990FX Killer Fatal1ty 990FX Killer/3.1 Fatal1ty 990FX Professional Fatal1ty AB350 Gaming K4 Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac Fatal1ty B150 Gaming K4 Fatal1ty B150 Gaming K4/D3 Fatal1ty B150 Gaming K4/Hyper Fatal1ty B250 Gaming K4 Fatal1ty B250M Performance Fatal1ty B360 Gaming K4 Fatal1ty B360M Performance Fatal1ty B450 Gaming K4 Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac Fatal1ty B85 Killer Fatal1ty E3V5 Performance Gaming/OC Fatal1ty FM2A88X+ Killer Fatal1ty H170 Performance Fatal1ty H170 Performance/D3 Fatal1ty H170 Performance/Hyper Fatal1ty H270 Performance Fatal1ty H270M Performance Fatal1ty H370 Performance Fatal1ty H87 Performance Fatal1ty H97 Killer Fatal1ty H97 Performance Fatal1ty P67 Performance Fatal1ty P67 Professional Fatal1ty X299 Gaming K6 Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE Fatal1ty X370 Gaming K4 Fatal1ty X370 Gaming X Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac Fatal1ty X370 Professional Gaming Fatal1ty X399 Professional Gaming Fatal1ty X470 Gaming K4 Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac Fatal1ty X79 Champion Fatal1ty X79 Professional Fatal1ty X99 Professional Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 Fatal1ty X99 Professional/3.1 Fatal1ty X99M Killer Fatal1ty X99M Killer/3.1 Fatal1ty X99X Killer Fatal1ty X99X Killer/3.1 Fatal1ty Z170 Gaming K4 Fatal1ty Z170 Gaming K6 Fatal1ty Z170 Gaming K6+ Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7 Fatal1ty Z270 Gaming K4 Fatal1ty Z270 Gaming K6 Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7 Fatal1ty Z370 Gaming K6 Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 Fatal1ty Z68 Professional Gen3 Fatal1ty Z77 Performance Fatal1ty Z77 Professional Fatal1ty Z77 Professional-M Fatal1ty Z87 Killer Fatal1ty Z87 Professional Fatal1ty Z97 Killer Fatal1ty Z97 Killer/3.1 Fatal1ty Z97 Professional Fatal1ty Z97M Killer Fatal1ty Z97X Killer Fatal1ty Z97X Killer/3.1 FM2A55 Pro FM2A55 Pro+ FM2A55M-DGS FM2A55M-DGS R2.0 FM2A55M-HD+ FM2A55M-VG3 FM2A55M-VG3+ FM2A58 Pro+ FM2A58+ BTC FM2A58M+ BTC FM2A58M-DG3+ FM2A58M-HD+ FM2A58M-HD+ R2.0 FM2A58M-VG3+ FM2A58M-VG3+ R2.0 FM2A68M-DG3+ FM2A68M-HD+ FM2A68M-HD+ R2.0 FM2A75 Pro4 FM2A75 Pro4+ FM2A75 Pro4-M FM2A75M Pro4+ FM2A75M-DGS FM2A75M-DGS R2.0 FM2A75M-HD+ FM2A75M-ITX FM2A75M-ITX R2.0 FM2A78 Pro3+ FM2A78 Pro4+ FM2A78M Pro3+ FM2A78M Pro4+ FM2A78M-DG3+ FM2A78M-HD+ FM2A78M-HD+ R2.0 FM2A78M-ITX+ FM2A85X Extreme4 FM2A85X Extreme4-M FM2A85X Extreme6 FM2A85X Pro FM2A85X-ITX FM2A88M Extreme4+ FM2A88M Extreme4+ R2.0 FM2A88M Pro3+ FM2A88M+ BTC FM2A88M-DG3+ FM2A88M-HD+ FM2A88M-HD+ R2.0 FM2A88M-HD+ R3.0 FM2A88X Extreme4+ FM2A88X Extreme6+ FM2A88X Pro+ FM2A88X Pro3+ FM2A88X+ BTC FM2A88X-ITX+
H
H110 Pro BTC+ H110E1 H110M Combo-G H110M-DGS H110M-DGS R2.0 H110M-DGS R3.0 H110M-DGS/D3 H110M-DS/Hyper H110M-DVP H110M-DVS R2.0 H110M-DVS R3.0 H110M-DVS/D3 H110M-G/M.2 H110M-GL/D3 H110M-HDS H110M-HDS R3.0 H110M-HDV H110M-HDV R3.0 H110M-HDV/D3 H110M-HDVP H110M-HG4 H110M-I H110M-ITX H110M-ITX/ac H110M-ITX/D3 H110M-R H110M-STX H110TM-ITX H170 Combo H170 Pro4 H170 Pro4/D3 H170 Pro4/Hyper H170 Pro4S H170M Pro4 H170M Pro4S H170M-ITX/ac H170M-ITX/DL H270 Pro4 H270M Pro4 H270M-ITX/ac H310CM-DVS H310CM-HDV H310CM-HDV Plus H310CM-HDV/M.2 H310CM-HDVP H310CM-HDVP/DASH H310CM-HDVP2 H310CM-HG4 H310CM-IB H310CM-ITX/ac H310D4-P1 H310M-DGS H310M-G/M.2 H310M-HDV H310M-HDV/M.2 H310M-HDVP H310M-HG4 H310M-ITX/ac H310M-STX H310M-STX/COM H370 Pro4 H370M Pro4 H370M-HDV H370M-ITX/ac H410M/ac H410M-HDV H410M-HDV/M.2 H410M-HDVP H410M-HDVP2 H410M-HVS H410M-ITX/ac H470 Phantom Gaming 4 H470 Steel Legend H470M Pro4 H470M-HDV H470M-HDV/M.2 H470M-ITX/ac H470M-STX H510 PRO BTC H510 Pro BTC+ H510M/ac H510M-H2/M.2 SE H510M-HDV H510M-HDV/M.2 H510M-HDV/M.2 SE H510M-HVS H510M-ITX/ac H55 Extreme3 H55 Pro H55DE3 H55iCafe H55M H55M Pro H55M/USB3 H55M-GE H55M-GE R2.0 H55M-LE H570 Phantom Gaming 4 H570 Steel Legend H570M Pro4 H570M-ITX/ac H61 Pro H61 Pro BTC H610M/ac H610M-H2/M.2 D5 H610M-HDV H610M-HDV/M.2 H610M-HDV/M.2 R2.0 H610M-HDV/M.2+ D5 H610M-HDVP/D5 H610M-HDVP/D5 R2.0 H610M-HVS H610M-HVS/M.2 R2.0 H610M-ITX/AC H610M-ITX/eDP H61DE/S3 H61DE/SI H61DEL H61iCafe H61M H61M/U3S3 H61MD. H61M-DG3/USB3 H61M-DG4 H61M-DGS H61M-DGS R2.0 H61M-DP3 H61M-DP3/ASM H61M-DPS H61M-DS H61M-GE H61M-GS H61M-HG4 H61M-HGS H61M-HP4 H61M-HVGS H61M-HVS H61M-IDE H61M-ITX H61M-PS H61M-PS2 H61M-PS4 H61M-S. H61M-S+ H61M-S1 PLUS H61M-VG3 H61M-VG4 H61MV-ITX H61M-VS H61M-VS R2.0 H61M-VS3 H61M-VS4 H61M-XT PLUS H61TM-ITX H670 PG Riptide H670 Steel Legend H670M Pro RS H670M-ITX/AX H67DE H67DE3 H67M. H67M-GE H67M-GE/HT H67M-GE/THW H67M-ITX H67M-ITX/HT H71M-DG3 H71M-DGS H77 Pro4/MVP H77 Pro4-M H77M H77M-ITX H77TM-ITX H81 Pro BTC H81 Pro BTC R2.0 H81M H81M BTC H81M/ASM H81M-DG4 H81M-DG6 H81M-DGS H81M-DGS R2.0 H81M-G H81M-GL H81M-HDS H81M-HDS R2.0 H81M-HG4 H81M-HG4 R4.0 H81M-ITX H81M-ITX/WiFi H81M-VG4 H81M-VG4 R2.0 H81M-VG4 R3.0 H81TM-ITX H81TM-ITX R2.0 H87 Pro4 H87E-ITX/ac H87M H87M Pro4 H87M Pro4/ASM H87M-ITX H87WSA-DL H87WS-DL H91M-PLUS H91M-S+ H91M-S1 PLUS H91M-XT PLUS H97 Anniversary H97 Pro4 H97M H97M Anniversary H97M Pro4 H97M WS H97M-ITX/ac HM55-MXM HM65-HT HM65-MXM HM77-MXM
Z
Z170 Extreme3 Z170 Extreme4 Z170 Extreme4+ Z170 Extreme6 Z170 Extreme6+ Z170 Extreme7+ Z170 OC Formula Z170 Pro4 Z170 Pro4S Z170A-X1/3.1 Z170M Extreme4 Z170M OC Formula Z170M Pro4 Z170M Pro4S Z170M-ITX/ac Z170M-PIO2 Z270 Extreme4 Z270 Killer SLI Z270 Killer SLI/ac Z270 Pro4 Z270 SuperCarrier Z270 Taichi Z270M Extreme4 Z270M Pro4 Z270M-ITX/ac Z270M-STX MXM Z370 Extreme4 Z370 Killer SLI Z370 Killer SLI/ac Z370 Pro4 Z370 Taichi Z370M Pro4 Z370M-ITX/ac Z390 Extreme4 Z390 Phantom Gaming 4 Z390 Phantom Gaming 4S Z390 Phantom Gaming 6 Z390 Phantom Gaming 7 Z390 Phantom Gaming 9 Z390 Phantom Gaming SLI Z390 Phantom Gaming SLI/ac Z390 Phantom Gaming X Z390 Phantom Gaming-ITX/ac Z390 Pro4 Z390 Steel Legend Z390 Taichi Z390 Taichi Ultimate Z390M Pro4 Z390M-ITX/ac Z490 AQUA Z490 Extreme4 Z490 PG Velocita Z490 Phantom Gaming 4 Z490 Phantom Gaming 4/2.5G Z490 Phantom Gaming 4/ac Z490 Phantom Gaming 4/ax Z490 Phantom Gaming 4SR Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3 Z490 Pro4 Z490 Steel Legend Z490 Taichi Z490M Pro4 Z490M-ITX/ac Z590 Extreme Z590 Extreme WiFI 6E Z590 OC Formula Z590 PG Velocita Z590 Phantom Gaming 4 Z590 Phantom Gaming 4/ac Z590 Phantom Gaming 4/ac+ Z590 Phantom Gaming-ITX/ax Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4 Z590 Pro4 Z590 Steel Legend Z590 Steel Legend WiFi 6E Z590 Taichi Z590M Phantom Gaming 4 Z590M Pro4 Z590M-ITX/ax Z68 Extreme3 Gen3 Z68 Extreme4 Z68 Extreme4 Gen3 Z68 Extreme7 Gen3 Z68 Pro3 Z68 Pro3 Gen3 Z68 Pro3-M Z68M/USB3 Z68M-ITX/HT Z690 Aqua Z690 Aqua OC Z690 Extreme Z690 Extreme WiFi 6E Z690 PG Riptide Z690 PG Velocita Z690 Phantom Gaming 4 Z690 Phantom Gaming 4/D5 Z690 Phantom Gaming ITX/TB4 Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4 Z690 Pro RS Z690 Steel Legend Z690 Steel Legend WiFi 6E Z690 Steel Legend WiFi 6E/D5 Z690 Steel Legend/D5 Z690 Taichi Z690 Taichi Razer Edition Z690-C/D5 Z690M PG Riptide/D5 Z690M Phantom Gaming 4 Z690M-ITX/ax Z75 Pro3 Z77 Extreme11 Z77 Extreme3 Z77 Extreme4 Z77 Extreme4-M Z77 Extreme6 Z77 Extreme6/TB4 Z77 Extreme9 Z77 OC Formula Z77 Pro3 Z77 Pro4 Z77 Pro4-M Z77 WS Z77E-ITX Z77M Z77TM-ITX Z790 LiveMixer Z790 Nova WiFi Z790 PG Lightning Z790 PG Lightning/D4 Z790 PG Riptide Z790 PG SONIC Z790 PG-ITX/TB4 Z790 Pro RS Z790 Pro RS WiFi Z790 Pro RS/D4 Z790 Riptide WiFi Z790 Steel Legend WiFi Z790 Taichi Z790 Taichi Carrara Z790 Taichi Lite Z790-C Z790M PG Lightning/D4 Z790M-ITX WiFi Z87 Extreme11/ac Z87 Extreme3 Z87 Extreme4 Z87 Extreme4/TB4 Z87 Extreme6 Z87 Extreme6/ac Z87 Extreme9/ac Z87 OC Formula Z87 OC Formula/ac Z87 Pro3 Z87 Pro4 Z87E-ITX Z87iCafe4 Z87M Extreme4 Z87M OC Formula Z87M Pro4 Z87-M8 Z97 Anniversary Z97 Extreme3 Z97 Extreme4 Z97 Extreme4/3.1 Z97 Extreme6 Z97 Extreme6/3.1 Z97 Extreme6/ac Z97 Extreme9 Z97 OC Formula Z97 Pro3 Z97 Pro4 Z97E-ITX/ac Z97M Anniversary Z97M OC Formula Z97M Pro4 Z97M-ITX/ac ZH77 Pro3

간단한 3단계로 시스템과 호환되는 DRAM 및 SSD 업그레이드를 찾아 보세요.

  • 제조업체 입력:
  • 제품 라인 입력:
  • 모델 입력:

시스템의 성능을 향상시키는 가장 빠르고 쉬운 방법:

  • 시스템의 성능을 평가하고 점수를 높일 수 있는 DRAM 및 SSD 업그레이드를 추천해 드립니다
  • Crucial의 어드바이저를 사용하여 구매 시 호환성 보장
  • 뛰어난 안전성과 신뢰성
수: